>> Korte geschiedenis van het klooster van Vaalbeek 

Het klooster van de minderbroeders–franciscanen, Prosperdreef 9 in Vaalbeek, werd na de Tweede Wereldoorlog gebouwd (de grondwerken begonnen in 1947 en de bouwwerken waren klaar in 1950). Het was bedoeld als opleidingshuis voor de franciscanen van de Vlaamse minderbroedersprovincie.

Na het noviciaat (dat in die tijd in Tielt in West-Vlaanderen gedaan werd), kwamen de jonge broeders-in-opleiding naar Vaalbeek voor hun verdere studies: twee jaar filosofie en één jaar theologie; daarna schoven zij door naar Sint – Truiden, voor nog drie jaar theologie. In Vaalbeek kwam er ook een opleiding voor broeders die geen priester werden: het juvenaat.

Op een gegeven ogenblik woonden er wel 60 à 70 broeders in het klooster. Het gonsde er van activiteiten: er was een boerderij, een schrijnwerkerij, een boekbinderij, een grote bibliotheek en de mensen uit de omgeving sloten zich aan bij de Eucharistievieringen en de gebedsuren (vooral de zondagsvespers) van de kloostergemeenschap.

In 1964 werd er een fusie in het leven geroepen voor de priesteropleiding: niet alleen de jonge franciscanen volgden de lessen, maar ook de priesters-in-opleiding van de augustijnen, de karmelieten en de picpussen. Twee jaar later werd deze fusie uitgebreid tot het CKS (centrum voor Kerkelijke studies) dat wel 400 studenten telde. De lessen werden gegeven in Leuven bij de dominincanen en de scheutisten en in Heverlee bij de jezuïeten. In 1970 verhuisde de opleidingsgemeenschap naar Leuven en toen kwam het gebouw vrij; het werd ingericht voor bezinnings – en vormingssessies. Dat duurde zo tot einde 1993.

Begin 1994 werd een overeenkomst gesloten tussen de VZW minderbroeders en CAFED (Christian Academie for European Dialog), waarbij een groot gedeelte van het gebouw ter beschikking werd gesteld van CAFED; dat gedeelte van het gebouw werd omgedoopt tot “La Foresta” (het woud), naar een plaatsje in Italië dat een historische betekenis gekregen heeft in het leven van Franciscus van Assisi.

MH